Калкулатор паушалног пореза

За ДОО – који ти порески модел највише одговара?

Оснивач је у радном односу   Оснивач није у радном односу 
више о моделима регулисања односа између оснивача и ДОО у тачки

– порез и доприноси за социјално и здравствено осигурање на месечном нивоу (за обавезно пензијско и инвалидско осигурање – 25%; за обавезно здравствено осигурање – 10,3%; за осигурање за случај незапослености – 0,75%).

– 15% порез на добит

– 15% порез на дивиденду

Ако си оснивач који је у радном односу, осим плате, имаш и здравствено осигурање, тече ти пензиони стаж, и имаш личну кредитну способност

– не постоји обавеза плаћања социјалних доприноса, под условом да оснивач није регистрован ни као директор ни као члан органа управе друштва – надзорни одбор)

 

– 15% порез на добит

– 15% порез на дивиденду

У овом случају су ти трошкови пословања нижи, а приход остварујеш кроз дивиденду

Оснивање друштва са ограниченом одговорношћу у коме је оснивач запослен и/или запошљава друга лица

У овом случају прво треба да препознаш која се од следећих ситуација односи на тебе:

  • запослен сам у свом друштву у својству директора
  • запослен сам у свом друштву и ангажовао сам друго лице као директора по основу уговора о раду
  • запослен сам у свом друштву и ангажовао сам друго лице као директора без заснивања радног односа )
  • имам заснован радни однос са још лица, али немам више од 10 запослених
  • имам заснован радни однос са још лица и имам више од 10 запослених
 

Оно што треба да имаш у виду је да имаш обавезу да плаћаш порезе и доприносе за све запослене, укључујући и тебе.

Осим тога, твоје друштво са ограниченом одговорношћу плаћа порез на добит од 15%, а ти као оснивач плаћаш и порез на дивиденду у износу од 15% на пун износ исплаћене дивиденде.

Оснивање друштва са ограниченом одговорношћу у коме оснивач није запослен и нема других запослених лица

И у овом случају, као и у претходном, твоје друштво са ограниченом одговорношћу плаћа порез на добит од 15%, а ти као оснивач плаћаш и порез на дивиденду у износу од 15% на пун износ исплаћене дивиденде.

Твоје обавезе у погледу обавезе плаћања пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање су:

  • ако немаш друге запослене, а сам ниси засновао радни однос са друштвом нити си законски заступник друштва, друштво нема обавезу плаћања пореза и доприносана зараде
  • ако ниси засновао радни однос са друштвом, али си регистрован као законски заступник, друштво има обавезу плаћања доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање на минималну основицу доприноса која представља износ од 35% просечне месечне зараде у периоду од 12 месеци почев од септембра претходне године
  • ако си ангажовао неко лице да обавља посао законског заступника ван радног односа или ти обављаш посао директора по основу уговора о међусобним правима и обавезама директора , постоји обавеза плаћања пореза и доприноса у износу од 20% на бруто износ прихода тог лица које остварује на основу уговора са твојим друштвом, а који се израчунава као накнада умањена за нормативне трошкове у висини од 20%
  • ако немаш закључен уговор о раду са лицима која ангажујеш (за преглед опција које ти стоје на располагању приликом ангажовања лица у оквиру свог бизниса, погледај одељак , немаш обавезу плаћања пореза и доприноса јер немаш својство послодавца