Калкулатор паушалног пореза

Обавеза основне обуке запослених

Поред обавеза које имаш у погледу усклађивања простора у ком обављаш делатност са прописима из противпожарне заштите, у обавези си и да организујеш основну обуку запослених из области заштите од пожара. Наведену обуку мораш организовати за све запослене одмах по ступању на рад, а најкасније у року од 30 дана од дана ступања на рад. Обуку можеш спровести ти, а можеш и поверити другом правном лицу које поседује лиценцу за обављање ових послова. Уколико пак желиш да обуку организујеш интерно, у том случају обуку може обавити лице које ради на пословима заштите од пожара. Ова лица су дужна да похађају посебну обуку из области заштите од пожара, као и да полажу стручни испит најкасније у року од годину дана од дана заснивања радног односа, односно распоређивања на послове заштите од пожара. Ипак, ти си у обавези да као послодавац донесеш програм основне обуке запослених, као и да вршиш проверу знања запослених из ове области једном у три године.