Калкулатор паушалног пореза

Које информације треба да буду доступне потрошачима на самом козметичком производу?

Са обзиром да се према законској регулативи и ти, као власник салона, можеш сматрати произвођачем козметичког производа, а самим тим и одговорним лицем (детаљније прочитај ), у тим ситуацијама је потребно да се упознаш са свим информацијама које је неопходно да буду истакнуте на самом козметичком производу.

 

Декларација

Сваки козметички производ мора да има декларацију која треба да буде истакнута и на примарној и на секундарној амбалажи.

У наставку ти следи преглед свих података које декларација треба да садржи:

Сви подаци треба да буду исписани неизбрисивим и јасно читљивим словима.

 • назив и адресу одговорног лица (произвођача, или овлашћеног заступника, или увозника, или дистрибутера) које производ ставља на тржиште, као и земљу порекла. Те информације је могуће скратити, уколико то скраћивање омогућава идентификацију одговорног лица и његове адресе. Уколико је назначено неколико адреса, адреса на којој се налази Досије, односно Документација са информацијама о производу (детаљније прочитај  ) мора да буде посебно истакнута;

 • нето садржај (у време паковања), изражен у јединицама масе или запремине, (осим за паковања мања од 5 г или 5 мл, бесплатне узорке, паковања за једнократну употребу). За производе који се уобичајено продају као већи број комада, за које детаљи о маси или запремини нису значајни, садржај не мора да се наведе под условом да се број комада наведе на секундарној амбалажи. Те податке није потребно наводити, уколико је број комада споља лако видљив или ако се производ обично продаје само појединачно;

 • датум до ког козметички производ, уколико се чува под одговарајућим условима, испуњава своју првобитну функцију и остаје безбедан (минимални рок трајања производа). Пре самог датума или података о томе где се он налази на амбалажи, мора бити наведен симбол под тачком 3. на слици испод или текст „најбоље употребити до“ или „употребљиво до“. Додатно, уколико је неопходно, потребно је и да се наведу посебни услови чувања производа, који се морају испоштовати како би се гарантовао назначени рок трајања.

Додатно - За производе чији је минимални рок трајања дужи од 30 месеци, навођење минималног рока трајања није обавезно. На овим производима, треба да стоји ознака временског периода након првог отварања (енг. Period after opening - PAO), током којег се производ може користити без штетних последица по здравље потрошача. PAO информација се означава симболом отворене теглице, са означеним бројем месеци и/или година, унутар или поред кутијице (словом М - за месец, словом Y - за годину). Ознака за PAO информацију се налази у тачки 2. слике испод. PAO не треба да се обележава на козметичким производима код којих концепт трајности након отварања није релевантан, као што су козметички производи:

 • за једнократну употребу;

 • упаковани у амбалажу у којој не постоји могућност контакта производа са спољашњим окружењем, тј. нема физичког отварања производа (нпр. аеросоли и амбалажа под притиском);

 • који не представљају ризик за безбедност потрошача, односно код којих не постоји ризик од "кварења"које би довело до оштећења људског здравља;

 • са условима примене и упозорења, као и посебним упозорењима на козметичким производима за професионалну употребу;

 • са бројем производне серије (број контроле производа) или референтним бројем за идентификацију козметичког производа. Уколико, због величине примарне амбалаже, број производне серије није могуће на њој означити, исти треба да буде означен само на секундарној амбалажи;

 • са наведеном наменом производа (уколико то није јасно на основу изгледа производа);

 • са списком састојака производа. Ова информација може бити наведена само на секундарном паковању. Списак састојака мора у наслову да садржи реч "састојци"или"ingredients". Под састојцима производа, не подразумевају се: дозвољене нечистоће у козметичким сировинама, технички материјали који се користе у технолошком процесу производње али нису присутни у готовом производу.

Мириси и мешавине ароматичних супстанци (ароматичне композиције) и њихове сировине наводе се речима "Парфум" или "Арома". Додатно, поред речи "Парфум" или "Арома", у попису састојака козметичког производа, неопходно је навести присуство ароматичних супстанци, а у циљу избегавања примене производа са таквим састојцима од стране потрошача који су склони алергијама. Списак састојака се наводи по опадајућем масеном уделу у тренутку додавања козметичком производу. Састојци присутни у количинама мањим од 1%, могу бити наведени било којим редоследом, после оних који су присутни у концентрацијама већим од 1%. Сви састојци који су присутни у облику наноматеријала треба да буду јасно назначени на листи састојака. Иза назива тих састојака треба да буде наведена реч "нано" у заградама [Нано]. Боје, осим боја намењених бојењу косе, могу бити наведене било којим редом (после осталих састојака) и наводе се ознакама за индекс боје енг. Colour Index Number. За производе декоративне козметике (производи за улепшавање и бојење усана, предела око очију, лица и тела, косе и ноктију и тд.) који постоје у неколико нијанси, све боје (осим боја намењених бојењу косе) коришћене у једној линији могу бити наведене на списку састојака производа, уз додате речи"може да садржи", или у оквиру заграде испред које стоји знак "+/-".

Уколико није могуће (из практичних разлога) навести податке примењује се следеће:

 • подаци се наводе на приложеном посебном листу, етикети, траци или карти;

 • осим ако то није могуће из практичних разлога, корисник се упућује на ове податке, било скраћеном информацијом или ознаком у тачки 1. на слици испод;

 • у случају сапуна, бомбица за купање и осталих малих производа код којих је (због величине и облика) немогуће из практичних разлога да се информација о састојцима налази на приложеном летку, етикети, траци или картици, та информација мора се налазити у непосредној близини посуде у којој је производ изложен у сврху продаје;

 • за козметичке производе који нису претходно упаковани, већ се на захтев купца пакују на месту продаје, декларација мора бити истакнута на амбалажи у којој се производ ставља у продају, или на продајном месту (уколико се производ не држи у посебној амбалажи).

 • за производе за заштиту од сунчевог зрачења, декларација мора да садржи информације о ефикасности односно захтеве и тврдње у вези са њиховом ефикасношћу, доступне на  .

 

Симболи који се користе на декларацији/амбалажи

Тврдње (изјаве) везане за производ

Приликом означавања козметичких производа (у сврху испоруке на тржиште и рекламирања) не смеш да користиш текст, називе, заштитни знаке, слике или друге знаке са циљем да се наведеном производу припишу карактеристике које он не поседује. Тврдње (у облику текста, имена, жигова, слика и симболичних или других ознака) којима се експлицитно или имплицитно наводе обележја или функције козметичког производа могу да се употребљавају приликом означавања, стављања у промет и рекламирања козметичког производа, независно од медија или врсте употребљеног маркетиншког алата, назначених функција производа и циљне групе.

Одговорно лице има обавезу да обезбеди да текст тврдње буде усклађен са заједничким критеријумима за тврдње – детаљније прочитај

Додатно, оно обезбеђује и да је текст тврдње усклађен и са документацијом која доказује тврдњу о постојању ефекта који има козметички производ, а која је саставни део Досијеа са информацијама о производу, односно Документације са информацијама о производу (детаљније прочитај на  ).