Калкулатор паушалног пореза

Да ли је могуће променити ликвидационог управника?

Уколико нисте задовољан радом ликвидационог управника, скупштина може да га разреши истом одлуком мора да именује новог ликвидационог управника. Такође, ликвидациони управник може дати оставку. С обзиром да је оставка ликвидационог управника уређена одредбама које се односе на оставку директора друштва, то значи да ако друштво има једног ликвидационог управника, ликвидациони управник треба да преда писану оставку председнику скупштине друштва. Оставка производи дејство од дана који је наведен у самој остави или од дана када је поднета ако дан није наведен у оставци.У друштвима која имају само једног директора, директор даје оставку председнику скупштинеОставку ликвидационог управника морате да се региструјете за шта је потребно да поднесете Агенцији за приватну регистрацију следећу документацију:

У случају да ликвидациони управник да оставку, због ефикасног окончања поступка ликвидације, веома је битно именовати новог ликвидационог управника што пре. Штавише, ако не региструје новог ликвидационог управника у року од три месеца од дана брисања ликвидационог управника из регистра привредних субјеката, покренуће се принудна ликвидација  .

Треба имати у виду да уколико дође до промене ликвидационог управника, морате благовремено да спроведеш активности које се тичу промене овлашћења код банака, прибављање квалификованог електронског потписа, све како је детаљно објашњено у „Додатне напомене уколико као ликвидациони управника именује лице које до тада није било законски заступник друштва”