Калкулатор паушалног пореза

Врсте амбалаже

Треба да имаш у виду да постоје три типа амбалаже – примарна, секундардна и терцијарна.

Примарна амбалажа представља основну амбалажну јединицу у којој се производ продаје крајњим корисницима. Секундарна амбалажа, са друге стране, садржи више примарних амбалажа и користи се за груписање производа за продају или снабдевање на продајним местима. Ова врста амбалаже може се уклонити с производа без утицаја на његове особине. Терцијарна (транспортна) амбалажа служи за безбедан превоз и руковање производима у примарној или секундарној амбалажи, а не укључује контејнере за друмски, железнички, водни или ваздушни транспорт.