Калкулатор паушалног пореза

Обавеза прибављања сагласности Министарства унутрашњих послова

Потребно је да обратиш пажњу и да прибавиш сагласности од Министарства унутрашњих послова на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара, за изградњу, реконструкцију и доградњу објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима, уколико је твој пословни простор површине веће од 400м2 или спратности П+2 (За додатне информације посети следеће ЛИНКОВЕ:  и  ).

 

Савет: Пре започињања бизниса саветујемо ти да спроведеш претходну контролу пословног простора у ком ће бити твој малопродајни објекат, како би утврдио да ли испуњава све неопходне услове. Уколико то није случај бићеш у обавези да прилагодиш простор на начин да се ускладиш са прописима из области противпожарне заштите.