Калкулатор паушалног пореза

Како да знаш да ли се твоје потребе могу сматрати пројектом?

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за рад је у једном од својих мишљења (Мишљење број 011-00-103/2017-02 од 10.2.2017) одредила да се пројектом сматра:     • јединствени процес који укључује низ активности, има унапред утврђене опште и посебне циљеве, рокове за извршавање ових циљева и пројекцију потреба за реализацију пројекта у смислу људских, финансијских и других ресурса    • ресурси за спровођење пројекта се могу обезбедити или од стране подносиоца или из других извора, али подносилац начелно треба да испуњава услове за спровођење пројекта, нарочито у смислу људских ресурса, док додатни ангажман лица на основу уговора на одређено време може да се заснује за рад на том пројекту за одређене активности, за које не постоје квалификовани запослени или за које не постоји довољан број људи чији је рад потребан за успешно спровођење активности пројекта    • активности, односно послови за које се запошљавају додатни запослени на основу уговора о раду на одређено време су у вези са реализацијом пројекта