Калкулатор паушалног пореза

Које су категорије лица чији се подаци обрађују?

Обрада података подразумева руковање и активности у вези са личним подацима различитих категорија лица, који се могу сврстати у различите базе. Најједноставнија подела категорија лица јесте:

  1. категорија физичких лица која ангажујеш за обављање различитих послова по основу уговора о раду или другом основу, односно кандидата за запослење.
  2. категорија заинтересованих лица за услуге твог бизниса (подаци које обрађујеш о трећим заинтересованим лицима)
  3. категорија физичких лица односно представника правних лица са којима сарађује , а која укључује заступнике пословних партнера односно контакт особе код пословних партнера који су углавном правна лица

Пример: Приликом закључења уговора са правним лицима са којима сарађује, компанија обрађује и личне податке законских заступника односно представника тих правних лица, као што су: име и презиме, функција и контакт подаци ради потписивања и реализације или успостављања комуникације, независно од чињенице што су неки подаци јавно доступни.

  1. категорија физичких лица до којих је твој бизнис дошао приликом пружања услуга трећим лицима (нпр. подаци о запосленима код клијената који те је ангажовао у сврхе пружања одређених услуга).

    У свим наведеним случајевима се сматра да ваш бизнис обрађује личне податке, само је улога вашег бизниса другачија. На пример, у случају 1), 2) и 3) изнад, твој бизнис се налази у улози руковаоца (јер је твој бизнис одредио сврхе обраде личних података), док је у случају 4) изнад твог бизниса у улози обрађивача (ангажован си од стране клијента за пружање неке услуге на основу чега обрађује личне податке). Дакле, могуће је да у свом пословању обрађујеш податке које ти је поверио неко други (као у наведеном примеру). У том случају имаш положај обрађивача података – твој привредни субјект личне податке обрађује за потребе одређеног руковаоца.

Приликом обраде података могуће је обрађивати и податке страних држава, због чега је потребно водити рачуна да ли је обрада података неопходно ускладити и са прописима земље одакле су ти страни држављани односно са Општом Уредбом о заштити података о личности Европске уније о личности („чувени “ ГДПР).