Калкулатор паушалног пореза

Смернице за усклађивање са обавезама које имаш као руковалац/обрађивач података

Припрема и садржина политике приватности и политике о колачићима на веб странициУобичајени приступ испуњењу обавеза обавештавања о раду које подразумева обраду података о личности подразумева да се припреми политика приватности или обавештење о приватности („Политика приватности”). Она се најчешће објављује на веб сајту. На тај начин, твој бизнис испуњава једну од обавеза која имаш према лицу од кога прикупљаш личне податке.Како бисте имали доказ о испуњењу наведених законских обавеза, предлог је да на веб страници постоји банер или потврдни оквир који ће посетити веб сајтове моћи да означи као потврду да је разумео и прочитао Политику приватности, односно да се исти сагласио са обимом и начином обраде својих података.

Сваку Политику приватности треба да прати и Политика о колачићима, јер се и преко колачића обрађује низ личних података. Код Политике о колачићима, треба да водите рачуна о изгледу цоокие баннер-а јер унапред смеју бити штиклирани само неопходни колачићи.

Политика приватности треба да садржи следеће информације: активности које привредни субјект предузима у вези са обрадом података о личности, време чувања података који су предмет обраде, мере које привредни субјект предузима како би заштитио податке, локацију на којој се подаци чувају и расподелу одговорности лица која се баве обрадом. Поред наведених података, обавезно је да лица чији се подаци обрађују буду обавештена о својим правима која имају и начин на који могу та своја права да реализују (нпр. право на опозив пристанка у сваком тренутку, уз појашњење даља обрада података неће бити законита, али да опозив не утиче на законитост обраде података до тренутка опозива пристанка).

1. Појашњење како долазите до личних података, које податке прикупљате, по правном основу их обрађујете и за коју сврху. 2. На који начин, колико дуго и где се чувају лични подаци, нарочито да ли се ти подаци преносе из Србије.
3. Обавештавање ко сем вас и ваших запослених има приступ подацима корисника 4. На који начин штити податке о личности недозвољеног приступа, која права лица чије се податке обрађују има и на који начин их реализују.

 

Пример: Пример одредбе у Политици приватности којом обавештавате кориснике о његовим правима и начину на који се реализују та права:

Права Лица у вези са обрадом Личних податакаПоред већ наведених права у овој Политици приватности, као и осталих права предвиђених Законом о заштити података о личности и другим прописима у складу са наведеним законом, лице које се подаци о личности односе на права:

да захтева информацију о томе да ли се обрађују његови/њени личне податкеда захтева приступ тим подацимада захтева исправку, допуну или брисање његових/њених Личних податакана подношење приговора на обраду податакана подношење притужби Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о. личностина преносивост личних података

Свако може остварити своја права подношењем захтева на емаил адресу: ……………………………Руковалац је дужан да лицу на које се подаци односе пружи информације о поступању на основу примљеног захтева без одлагања, а најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева. Тај рок може бити продужен за још 60 дана ако је неопходно, узимајући у обзир сложеност и број захтева. О продужењу рока и разлозима за продужење рока је дужан да обавести лице које се односи на податке у року од 30 дана од дана пријема.

Начин опозива пристанка не сме бити компликованији од начина давања пристанка!