Калкулатор паушалног пореза

Како да решиш блокаду у одлучивању?

Корак 1: Пропиши шта представља блокаду у одлучивању, за случај да ти и твој(и) партнер(и) имате различита мишљења о неком питању – нпр. на које одлуке скупштине и на која питања се односи механизам решавања блокаде у одлучивању.

Корак 2: Пропиши рок и начин решавања блокаде у одлучивању – нпр. посредовањем неког трећег лица, или пребацивањем доношења одлуке на скупштину, уз квалификовану већину, уместо једногласног одлучивања чланова ван скупштине

Корак 3: Пропиши шта се дешава у ситуацији када чланови не могу да постигну решење у року предвиђеном за одлучивање:

  • Који од чланова има право да у одређеном року од истека рока за доношење једногласне одлуке о конкретном питању упути другом члану(-овима) обавезујућу понуду за стицање његових (њихових) удела у друштву;
  • Који је износ накнаде за стицање удела по овом основу;
  • Обавезу преосталог члана (-ова) да продају удео оном члану који има право на достављање обавезујуће понуде за куповину удела;
  • Рок који преостали члан (-ови) имају за прихватање понуде за откуп удела и закључивање све потребне документације за стицање удела у друштву;
  • Обавезу другог члана/осталих чланова да упуте понуду за куповину удела у друштву уколико члан који има право на обавезујућу понуду за куповину удела не искористи своје право.

Циљ је да у уговорним одредбама претпоставиш у којим ситуацијама може доћи до блокаде у одлучивању и да унапред утврдиш механизам за њихово решавање према конкретној ситуацији у којој се налази твоје друштво (број чланова, важност питања за даље пословање друштва, могућност даље сарадње са другим чланом или члановима друштва aко не постоји сагласност по одређеном питању).

Ако твоји партнери и ти желите да контролишете улазак и излазак из друштва на начин да ограничите слободу располагања уделом, уговор чланова је свакако институт који се препоручује.

Не заборави да пропишеш ограничења за пренос удела и у оснивачком акту! Ако је уговором чланова прописана другачија процедура за коришћење права прече куповине у односу на законом прописану, довољно је да оснивачки акт садржи следећу одредбу: „Чланови Друштва имају право прече куповине у случају преноса удела било ког другог члана, у ком случају се примењује процедура утврђена у Уговору чланова закљученом дана [___]  у чл. [___].“