Калкулатор паушалног пореза

Усклађивање са обавезама које имаш приликом оглашавања

Уколико желиш да се додатно ангажујеш на рекламирању свог бизниса, потребно је да се упознаш са свим могућностима које ти стоје на располагању у вези са оглашавањем свог пословања.

На пример, можеш да брендираш прилаз својој радионици, да направиш своје визит карте са свим подацима о свом бизнису или да саставиш флајере.

Ипак, потребно је да водиш рачуна о забрани обмањујућег оглашавања. Под обмањујућим оглашавањем се подразумева свако оглашавање које на било који начин обмањује или ће вероватно да ће обманути примаоце огласне поруке на начин да може да утиче на њихово економско понашање или које ће да утиче на понашање конкурента (за детаљније објашњење прочитај  ).

Уколико желиш да оглашаваш своје пословање на билбордима или огласним паноима, то можеш да радиш само под одређеним условима.

Пре свега, уколико постављаш плакате на јавним површинама, то можеш да радиш само уколико је актом локалне самоуправе та јавна површина одређена за ту намену. Средства за оглашавање на отвореним површинама су на пример билборди, плакати, светлеће ознаке, дисплеји и друга средства.

Уколико постављаш плакате или друга огласна средства на површинама које нису јавне, потребно је да претходно прибавиш сагласност власника или лица које располаже одговарајућим правом или овлашћењем.