Калкулатор паушалног пореза

Додатни савети у ком смеру да размишљаш када доносиш коначну одлуку о пореском моделу

Сваки од претходно наведених начина регистрације предузетника и плаћања пореза има своје предности и мане. Најбољи облик плаћања пореза за тебе зависи од твоје конкретне пословне ситуације, али општи принципи су следећи: Ако мислиш да ћеш имати стабилне годишње приливе до 6.000.000 динара и није ти неопходно да будеш у систему ПДВ-а, онда је највероватније за тебе најбоља опција паушално опорезивање. Ако ипак мислиш да ће твоји годишњих приходи бити изнад 6.000.000 динара, онда мораш да водиш пословне књиге.

Када се опредељујеш за опцију између предузетника са самоопорезивањем и предузетника са исплатом зараде, треба да узмеш у обзир пројекцију твојих прихода како би могао да оцениш да ли су они довољни да исплаћујеш себи зараду. С једне стране, износ зараде који исплаћујеш себи сматраће се трошком и за тај износ ће се умањити опорезиви приход који оствариш у свом пословању. С друге стране, та зарада није ослобођена од плаћања пореза и доприноса на месечном нивоу.

Код вођења пословних књига, треба имати у виду да је у том случају за сваку радњу потребан рачун како би се правдали пословни расходи. Такође, ту су и додатни трошкови ангажовања рачуновође. Са друге стране вођење књига без пријављене зараде може одговарати делатностима где постоје високи пословни расходи (нпр.рента простора).