Калкулатор паушалног пореза

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Усвајање овог правилника је додатна обавеза предвиђена Законом о безбедности и здрављу на раду. Дакле, осим усвајања овог правилника, имаш обавезу да испуниш све услове за омогућавање запосленом да ради за тебе без ризика за његово здравље. (ЛИНК за више информација).

У овом правилнику треба да одредиш своје обавезе које имаш као послодавац у вези са обезбеђивањем безбедних услова за рад, обавеза које имају запослени, које превентивне мере предузимаш да би обезбедио услове за сигуран рад, обавезе и одговорности које има лице одговорно за безбедност и здравље на раду и које имају надређена лица у различитим секторима у твојој организацији и начину на који испуњаваш своје обавезе из ове области. Као и за испуњење других обавеза предвиђених овим законом, имаш могућност да за припрему овог правилника ангажујеш лиценцирану агенцију која се бави пословима безбедности и здравља на раду.

Имај у виду да уколико општим актом не утврдиш права, обавезе и одговорности у области безбедности и здравља на раду, као послодавцу са својством правног лица прети ти новчана казна за прекршај у износу од 1.000.000 до 1.500.000 динара. У случају да своје пословање обављаш као предузетник, за непоштовање ове обавезе прети ти новчана казна у износу од 200.000 до 400.000 динара. Као директору односно одговорном лицу код послодавца прети ти новчана казна у износу од 30.000 до 150.000 динара. Послодавцу физичком лицу прети новчана казна у распону од 30.000 до 150.000 динара.