Калкулатор паушалног пореза

Виза за дужи боравак по основу запошљавања (виза Д)

Представља један од основа подобних за добијање дозволе за рад. Правни прописи познају више врста виза, међутим, једино је виза Д подобна за стицање дозволе за рад. На основу ове визе странац може улазити и боравити у Србији у трајању од 90 до 180 дана. Сходно року њеног трајања, произилази да се дозвола за рад на основу визе Д може одобрити само за период трајања визе, те се не препоручује у случају да рачунаш да радно ангажујеш странца дуже од 180 дана (у том случају препоручује се стицање привременог боравка уместо визе Д за странце који долази из земаља којима визни режим Србије не намеће потребу претходног прибављања визе за улазак у Србију о чему ће бити више речи у наставку). Међутим, пре истека рока важења визе Д, странац треба поднети захтев за одобрење привременог боравка по основу запошљавања у случају потребе за његовим радним ангажманом дуже од рока на који је виза Д издата.

Захтев за издавање визе Д странац подноси дипломатско-конзуларном представништву Србије у земљи из које странац долази. Изузетно, то може бити и дипломатско-конзуларно представништво Србије неке друге земље.

У случају да визни режим Србије не дозвољава улазак странцу у Србију без претходно прибављене визе, он ће морати пре уласка у земљу да прибави визу Д. Међутим, у већини случајева, визни режим Србије је такав да дозвољава странцима да уђу и бораве у Србији одређени временски период без потребе прибављања виза, тзв. „туристички“. За време оваквог „туристичког“ боравка у земљи може се поднети захтев за привремени боравак, што саветујемо као ефикаснију опцију, а поготово ако визни режим Србију конкретном странцу то дозвољава и ако је потреба за радним ангажманом странца таква да превазилази период од 180 дана на који се максимално издаје виза Д (у поређењу са визом Д, одобрење за привремени боравак се издаје на максимум годину дана и може се продужавати неограничено о чему ће више речи бити у наставку).

Какав је визни режим Србије према одређеној земљи можеш видети на сајту Министарства спољних послова –  претрагом сваке појединачне државе, да ли и колико њихови држављани могу да остану на територији Србије „туристички“, тј. без визе, односно у ком року требају поднети захтев за добијање привременог боравка у Србији (нпр. Ангола – носиоцима обичних пасоша потребна је виза, Руска Федерација – носиоцима обичних пасоша виза није потребна за боравак до 30 дана, САД – 90 дана, итд.).