Калкулатор паушалног пореза

Трагови тешких метала

Козметички производ не сме садржати (уколико се рачуна 1 кг):

  • кадмијума више од 3 мг;

  • арсена више од 3 мг;

  • живе више од 1 мг;

  • олова више од 10 мг;

  • никла више од 10 мг.

Присуство тешких метала изнад наведених вредности изузетно је дозвољено само уколико за предметни козметички производ постоји Извештај о безбедности који садржи токсиколошку евалуацију и доказе да присутни тешки метали не угрожавају безбедност козметичког производа. (Са садржајем Извештаја о безбедности можеш да се упознаш на  ).