Калкулатор паушалног пореза

На шта да додатно да обратиш пажњу приликом запошљавања радника?

  1. потребно је да имаш лице које је у сталном радном односу и које ће да буде одговорно и стручно за спровођење добре произвођачке и хигијенске праксе, као и примену HACCP протокола ( на део везан за HАCCP протокол);

  2. организујеш посао тако да имаш запослена лица која ће да омогуће добру хигијенску праксу при руковању храном, укључујући заштиту од контаминације, као и контролу штеточина; и

  3. обезбедиш да лица која су одговорна за развој и одржавање поступака који се тичу HACCP протокола буду адекватно обучена за обављање тог посла – програми обуке лица у било којој фази производње, прераде и промета хране треба да буду усклађени са посебним прописима.

Ако не одредиш одговорно лице за спровођење добре произвођачке и хигијенске праксе, инспектор који буде испитивао да ли си испунио све обавезе по овом основу, може да покрене прекршајни поступак на основу ког суд можеш платиш казну у распону од 30.000 до 50.000 динара.