Калкулатор паушалног пореза

Критеријум 5: Опрема и управљање

Као и у претходним случајевима теста самосталности, циљ овог критеријума је установљавање да ли је твој положај према налогодавцу ближи запосленом или самосталном предузетнику који пружа одређене услуге. Критеријум се заснива на претпоставци да:

  • самостални предузетници имају своју опрему за пословање, док запослени не сноси трошкове набавке опреме већ је добија од послодавца
  • самостални предузетници сами управљају својим радом, док запосленима послодавац одређује где ће радити, на који начин, како ће распоредити своје обавезе и коју ће опрему користити

Самосталност према критеријуму 5 – услов опреме

Да би се сматрало да не постоји самосталност према овом критеријуму, треба да идентификујеш шта чини опрему на основу које обављаш своју делатност и своју ситуацију као једну од следећих:

  • ти си власник или закупац опреме коју користиш у свом пословању
  • сам си финансирао набавку своје опреме или самостално сносиш трошкове закупнине

Уколико је одређена опрема неопходна како би се испуниле обавезе према послодавцу и обезбеђује је налогодавац јер њему припада, док опрему за своју уобичајену делатност набавља сам предузетник, сматраће се да је предузетник самосталан по основу овог услова.

Самосталност према критеријуму 5 – услов управљања radom  

Да би се сматрало да постоји самосталност према овом критеријуму, следећи описи треба да буду применљиви на твој однос са налогодавцем:

  • самостално одређујеш на који начин ћеш доћи до резултата који налогодавац очекује и са колико утрошеног времена
  • у уговору са налогодавцем није прописано на који начин ћеш обавити посао, већ само оно што налогодавац очекује од тебе и време у оквиру ког треба да обавиш посао
  • у уговору са налогодавцем није прописано да ће ти давати налоге и инструкције како да радиш и да ће он вршити контролу и да ћеш га извештавати о конкретним активностима које имаш да би обавио посао
  • уколико до рока за завршетак посла налогодавац контролише твој рад, подносиш му периодичне извештаје, али налогодавац нема утицај на начин на који обављаш посао и не врши детаљну контролу пре него што му испоручиш резултат твог рада
  • уколико извештаваш налогодавца о резултату твог рада и статусу извршеног посла без детаља о начину на који обављаш посао

Пример: Добио си налог да направиш програм за онлине продавницу од налогодавца, који има уговорну обавезу према неком другом да обезбеди функционалан програм за онлине продавницу и да уз то пружи услуге маркетинга свом клијенту. Твој налогодавац се бави пружањем услуга рекламирања туђих производа. Направио си програм са функцијама које је клијент налогодавца тражио, при чему твој налогодавац није вршио контролу над начином на који си обављао посао нити ти је давао инструкције. Ипак, клијент налогодавца одбија да му плати накнаду за услугу израде програма по коме ће радити онлине продавница јер неке функције програма не одговарају спецификацији и очекиваним перформансама. Ако налогодавац одбије да ти плати за твоје услуге, сматраће се да си самосталан у односу на твог налогодавца. А ако ти је током твог рада налогодавац давао инструкције како да направиш програм, контролисао твој напредак и тестирао перформансе програма док си га још правио, и ако накнада за твој рад не зависи од оцене клијента налогодавца да ли је програм у складу са његовим очекивањима, сматраће се да си несамосталан у односу на твог налогодавца.