Калкулатор паушалног пореза

Ко доноси одлуку о ликвидацији?

Одлуку о ликвидацији доноси скупштина, а одлука треба да се изгласа већином од две трећине од укупног броја гласова свих чланова друштва. Ипак, постоји могућност да оснивачким актом предвидиш и другу већину, али не мању од обичне већине од укупног броја гласова чланова друштва који имају право гласа по одређеним питањима.

Изузетно, уколико си ти власник 100% удела у друштву, самостално ћеш потписати одлуку о ликвидацији. Такође, уколико делиш власништво у друштву са још једним лицем, тако да обоје имате 50% удела, одлуку потписујете обоје.