Калкулатор паушалног пореза

Именовање лица за заштиту података о личности – право или обавеза?

Постоји неколико ситуација у којима мораш да именујеш лице за заштиту података о личности, од којих су за твоје пословање значајне следеће:

  • твоје активности се састоје у радњама обраде које захтевају редован и систематски надзор великог броја лица на које се подаци односе (не постоји јасно дефинисан стандард за утврђивање да ли обрада података коју неки бизнис врши захтева редован и систематски надзор. Ипак, класичан пример за такву обраду података било би праћење понашања корисника на интернету и прикупљање података о њиховим претрагама, у маркетиншке сврхе),
  • твоје активности се састоје у обради посебних врста података о личности који подразумевају расно или етничко порекло, политичко мишљење, верско или филозофско уверење или чланство у синдикату, као и обраду генетских података, биометријских података у циљу јединствене идентификације лица, података о здравственом стању или података о сексуалном животу или сексуалној оријентацији физичког лица или податке о личности у вези са кривичним пресудама и кажњивим делима у великом обиму.