Калкулатор паушалног пореза

Трговина на продајном месту

Први од поменутих модалитета јесте трговина на продајном месту. Њене основне карактеристике јесу да се овај вид трговине обавља или у продајном објекту, или у преносивим продајним објектима (као што су нпр. киоск, тезга или аутомат), а могуће је да своје пословање организујеш обављањем трговине са покретних средстава и опреме.

Да би могао да послујеш на овај начин, потребно је да се упознаш и са класификацијом продајних објеката у различите трговинске формате.

За почетак, трговински формати су организациони облици обављања трговине, који имају специфичну стратегију продаје према купцима и конкурентима. У Републици Србији постоји и регулатива која детаљније прописује ову класификацију и регулише карактеристике сваког од ових трговинских формата.

Класификација трговинских формата

Са обзиром на широк асортиман роба и услуга који могу да буду предмет твог пословања (трговине), малопродајни објекти су подељени на различите категорије. Трговински формати се класификују на следећи начин:

 1. неспецијализовани трговински формати

  1. трговина на мало претежно прехрамбеног асортимана – са обзиром да су на тржишту најзаступљенији малопродајни објекти који се баве трговином прехрамбеног асортимана, извршена је њихова даља подела на:

   • хипермаркет (основне карактеристике: нето продајни простор већи од 2.000 м2, продаја прехрамбених и непрехрамбених производа, велики асортиман (најмање 20.000 артикала), претежно прехрамбених производа, самоуслуживање као систем продаје, као и адекватан паркинг простор за потрошаче);

   • супермаркет (он се, уз задржавање претходно наведених карактеристика хипермаркета, одликује и нето продајним простором површине између 400 и 2.000 м2, широким асортиманом прехрамбених, а уским асортиманом непрехрамбених производа, уз правило да број артикала по асортиману прелази 3.000);

   • суперета (ова врста малопродајног објекта подразумева нето продајни простор од 200 м2 до 400 м2, продају доминантно прехрамбених производа, присуство основних животних намирница, уз узак асортиман непрехрамбених производа, као и самоуслуживање као систем продаје);

   • мини маркет (мини маркет подразумева нето продајни простор мањи од 200 м2, продају доминантно прехрамбених производа, узак асортиман фреквентних непрехрамбених производа, уз самоуслуживање као систем продаје);

   • дисконтна продавница (дисконт се одликује нето продајним простором површине мање од 1.500 м2, ограниченим асортиманом (од 700 до 1.500 артикала), продајом прехрамбених и непрехрамбених производа, уз нижи ниво услуге у односу на стандардни, велико учешће приватних робних марки, самоуслуживањем као системом продаје, нижим ценама од просечних тржишних цена исте врсте производа - цене су по правилу 20-30% ниже); и

   • класична продавница са претежно прехрамбеним асортиманом (у овом формату се најчешће тргује претежно прехрамбеним асортиманом, уз нето продајни простор површине до 100 м2).

  1. трговина на мало претежно непрехрамбеног асортимана

   • робна кућа – одликује се нето продајним простором од 9.000 до 18.000 м2, издељеним на више спратова или продајних одељења, широким асортиманом претежно непрехрамбених производа (изнад 20.000 артикала), у ком доминирају одећа, обућа, галантерија, производи за опремање куће, накит, козметика, играчке, спортска опрема, и самоизбором као системом продаје.

Корисно је да знаш да робна кућа у свом саставу може да има и супермаркет.

 1. специјализоване продавнице

Специјализоване продавнице се одликују нето продајним простором површине до 1.000 м2, уз једну или више комплетираних робних група.

Овај тип малопродајног објекта има своје посебне облике – специјализоване продавнице хране, пића и дувана, бензинске станице, специјализоване продавнице на мало са непрехрамбеним производима, продавнице за продају опреме за домаћинство, продавнице за продају производа за културу и рекреацију, као и продавнице половне робе. Како би стекао јаснију представу о томе који све малопродајни објекти могу да се сврстају у сваки од тих облика, саветујемо ти да се упознаш са Правилником о класификацији трговинских формата, врсти преносивих продајних објеката и облицима трговине са покретних средстава и опреме, који можеш да пронађеш на следећем  .

 • САВЕТ – уколико тек започињеш своје пословање, и желиш да се определиш за трговину неким специфичним производима, специјализована продавница је вероватно најбољи избор за тебе.

 

 1. посебни трговински формати

   • трговински центар (сматра се јединственом просторном целином коју чини скуп различитих малопродајних формата, уз велики број специјализованих продавница, али и других формата (хипермаркет, робна кућа), карактерише га и централизовано планирање, развој, својинска структура и управљање, пратећи садржаји у пружању бројних нетрговинских услуга, пратећи забавни садржаји (нпр. играонице, биоскопи), уз адекватан паркинг простор за потрошаче); и

   • cash and carry“ малопродајни објекти – у њима се трговина на мало може обављати искључиво као помоћна делатност, нето продајни простор је по правилу већи од 2.000 м2, постоји самоуслуживање као систем продаје, нуди се широк асортиман (по правилу изнад 20.000 артикала), уз велико учешће производа са трговинском марком, ради се о продаји прехрамбених и непрехрамбених производа, професионални купци су главна циљна група, плаћање робе се врши у продајном објекту, роба се преузима у продајном објекту, док купци сами одвозе робу до циљног одредишта, и то по правилу сопственим превозом.

 • Додатне информације - Постоје још неке врсте малопродајних објеката које нису детаљније регулисане прописима, али би било корисно да се упознаш са њима, уколико би желео да своје пословање организујеш кроз неки од њих.

Како смо већ претходно поменули, поред могућности обављања трговине у фиксираним продајним објектима, могуће је своје пословање организовати и кроз трговину на мало у преносивим продајним објектима која се може обављати се у киоску, аутоматима, тезгама и сличним објектима.

   • Киоск је објекат у ком се продаје ограничен асортиман производа кроз одговарајући отвор без уласка потрошача у објекат.

   • Аутомати су самоуслужне машине за продају фреквентних производа. Потрошач врши одабир робе путем одговарајућих тастера и обавља плаћање убацивањем новца, платних картица, жетона и слично у посебна места на аутомату. Након извршеног плаћања, преузима робу кроз за то предвиђен отвор.

   • Tezga је мањи објекат отвореног или затвореног типа у ком је изложена роба која се продаје.

   • Трговина са покретних средстава и опреме је трговина која се реализује са посебно уређеног и опремљеног возила за продају робе, пловног објекта, опреме која није везана за одређену локацију и сличних средстава и опреме.

Сигурно се питаш због чега је потребно да се упознаш са свим овим врстама малопродајних објеката. Пре свега, доношењем Закона о трговини 2011. године, сви пословни субјекти који се баве трговином у малопродајним објектима постали су обавезни да на видном месту имају налепницу која означава тип објекта коме припадају, и да на тај начин правилно информишу купце о висини цена које у радњи могу да очекују.

Води рачуна да уколико не поштујеш ову обавезу, контролом и увидом тржишних инспектора у нерегуларност твог пословања можеш да платиш високе новчане казне.

Циљ који ова класификација жели да постигне своди се на стварање основа за квалитетније управљање развојем трговине, трговинске марже и конкуренције на тржишту Србије, што би требало да води ка побољшању позиције потрошача (нпр. неки малопродајни објект може да се назива дисконтом, а да то није, уз шта ће купац да, привучен тим називом, да очекује нижу малопродајну цену).