Калкулатор паушалног пореза

Средства за рад и коришћење средстава за рад

  • Као послодавац, имаш обавезу да набавиш и одржаваш радну опрему за обављање послова ван пословног објекта, а запослени је дужан да ову опрему адекватно користи. С друге стране, ако запослени користи сопствена средства за рад, дужан си да му надокнадиш трошкове за њихово коришћење.