Калкулатор паушалног пореза

Забрана преузимања запослених

Могућност уговарања забране преузимања запослених није посебно предвиђена законом, што значи да не постоји правни оквир који би прописивао како ова одредба треба да изгледа. У овом случају, послодавац не штити своје пословање тако што прописује механизам који ће спречити бившег запосленог да преузме његове клијенте, већ механизам за заштиту оперативности свог пословања кроз уговарање забране преузимања осталих запослених.

У случају уговарања ове забране уговором о раду, послодавац није дужан да исплаћује накнаду по том основу, и има право да потражује накнаду штете од запосленог уколико прекрши забрану. Такође, кршење наведене забране може да буде отказни разлог уколико је то предвиђено уговором о раду или општим актом (Правилником о раду или Колективним уговором).