Калкулатор паушалног пореза

Радно време ресторана, кафића и кетеринг објеката

Иако можда делује да ово питање зависи искључиво од твоје одлуке, и није баш тако. Твоја одлука о радном времену ресторана, кафића или кетеринг објекта мора бити у складу са одлуком јединице локалне самоуправе на чијој се територији налази твој угоститељски објекат. 

Свака јединица локалне самоуправе доноси одлуку о радном времену угоститељских објеката на својој територији. Ова одлука се објављује у Службеном гласнику и важно је да се упознаш са садржином исте пре доношења одлуке о радном времену твог ресторана, кафића и кетеринг објекта. 

У наставку су информације које се односе на радно време угоститељских објеката на територији града Београда.

Пре свега, радно време твог ресторана или кафића ће бити другачије у зависности од тога да ли се твој угоститељски објекат налази или не налази у стамбеној згради. Уколико се твој угоститељски објекат не налази у стамбеној згради, радно време може бити сваког дана од 00,00 сати до 24,00 сата. Дакле, у оквиру овако максимално утврђеног радног времена потребно је да одредиш трајање и распоред свог радног времена и истакнеш га на главном улазу или на другом видном месту објекта. Са друге стране, уколико се твој ресторан или кафић налази у стамбеној згради твоје максимално радно време може бити најраније од 06,00 сати и могу радити најдуже до 24,00 сата, радним данима и недељом, док петком и суботом твоје радно време може бити од 06,00 сати до 01,00 сат после поноћи. Радно време кетеринг објеката може бити сваког дана од 00,00 сати до 24,00 сата. 

Имај у виду да си у обавези да у периоду пословања, било током целе године или сезонски, утврдиш трајање и распоред радног времена, да га видно истакнеш на главном улазу или на другом видном месту објекта и да се придржаваш назначеног радног времена у свом пословању.

Уколико се твој угоститељски објекат налази у објекту који је заштићено културно добро, обавештење о утврђеном радном времену се може поставити унутар објекта или на неком другом прикладном месту. 

Уколико је твој угоститељски објекат привремено затворен, такво обавештење мораш да истакнеш на главном улазу или на другом видном месту твог објекта. 

Ако твој угоститељски објекат има башту и терасу, имај у виду да башта и тераса могу да раде током радног времена које је одређено и за твој ресторан или кафић. Такође, твој ресторан, кафић или кетеринг објекат могу бити затворени недељом као и током државних или других празника. У случају нерадног дана твог угоститељског објекта, мораш истакнути писано обавештење о нерадним данима на главном улазу или на другом видном месту твог ресторана, кафића или кетеринг објекта. 

Имај у виду да писано обавештење о нерадним данима мора бити истакнуто најмање три дана пре нерадног дана.