Калкулатор паушалног пореза

Шта се сматра малопродајним објектом?

Малопродајним објектом сматрају се пословни простори у ком се обавља делатност трговине на мало (малопродаја). Малопродају, као делатност трговине, детаљно регулише Закон о трговини. Малопродаја представља продају робе и/или пружање услуга потрошачима ради задовољавања различитих потреба (личних потреба или потреба домаћинстава).

Да би знао како да најефикасније организујеш своје пословање у складу са законом, потребно је да се претходно упознаш са различитим модалитетима обављања трговине на мало који ти стоје на располагању. У наставку ти следи преглед ових модалитета са њиховим основним карактеристикама.