Калкулатор паушалног пореза

Фасада и обимни зидови

Фасада и обимни зидови објекта приликом извођења завршних грађевинских радова морају да буду пројектовани и изведени тако да се приликом њихове експлоатације трајно обезбеђује:

  1. заштита од атмосферских падавина и утицаја,
  2. противпожарна заштита,
  3. одвођење атмосферског талога,
  4. одвођење дифузне паре уколико постоји опасност од кондензовања,
  5. топлотна заштита,
  6. звучна заштита,
  7. дневно осветљење,
  8. немогућност уласка неовлашћених лица у објекат, осим провале,
  9. сигурност приликом коришћења балкона, лођа, испуста и других елемената фасаде, и
  10. стабилност свих елемената и делова.

Фасада и обимни зидови објекта морају бити пројектовани и изведени тако да у одређеним климатским и атмосферским условима штите објекат од вертикалних ударних киша, ветра и снега (од завејавања и топљења снега), као и да заједно са кровним површинама обезбеде потребну заштиту објекта.

Пројектовањем и извођењем фасаде и обимних зидова мора се обезбедити противпожарна заштита објекта. За фасаду се не смеју употребити запаљиви материјали нити се у фасаде смеју смештати инсталације које могу изазвати пожар или допринети његовом ширењу.

Систем одвођења атмосферских талога мора се пројектовати и изводити тако да талог који се очекује, с обзиром на климатске и атмосферске услове подручја у коме се објекат гради, а који се повремено или дуже време задржава на деловима фасаде и обимних зидова, не продире у објекат нити оштећује фасаду.

Олуци и делови водоводне и канализационе мреже, ако су смештени у фасаду и обимне зидове, морају бити заштићени од замрзавања без обзира на режим загревања објекта.

Фасада и обимни зидови објекта у чијим просторијама настаје водена пара која може продрети кроз фасаду или обимне зидове, морају се пројектовати и изводити у складу са важећим стандардима из области топлотне технике у грађевинарству.

Мора се извршити одговарајући прорачун и доказати да пројектована фасада испуњава услове за зимски и летњи режим експлоатације објеката. Приликом израде фасаде морају се пружити одговарајући докази о квалитету уграђеног материјала.