Калкулатор паушалног пореза

Како да заштитиш пословну тајну у односу са лицима са којима сарађујеш, а која нису твоји запослени

Када је реч о заштити поверљивих података чувањем пословне тајне, треба да разликујеш неколико ситуација - када у улози послодавца неком откриваш пословну тајну, када пословну тајну откриваш свом потенцијалном пословном партнеру, односно када се пословна тајна односи на предмет права интелектуалне својине или се ради о идеји која није заштићена на други начин осим уговора о поверљивости. Често се дешава да и једна и друга страна откривају пословне тајне, у ком случају се регулишу њихове међусобне обавезе чувања пословне тајне друге стране.

С обзиром на твоју врсту делатности, потенцијалне информације које би могле бити предмет заштите пословне тајне обухватају податке о начину пословања, цене набавке, складиштења, транспорта производа за које постоји економски интерес да остану непознати твојој конкуренцији. Како се ове информације не могу по правилу заштитити нити једним другим обликом права интелектуалне своје, потребно је да обезбедиш оптималну заштиту предузимањем одговарајућих мера.

Да би обезбедио оптималну заштиту путем уговора о поверљивости или клаузула о поверљивости садржаних у уговор о раду, треба да водиш рачуна и о следећем:

  • Дефиниши поверљиве податке, тј. шта ће све бити сматрано као поверљив податак (категориши поверљиве податке),
  • Одреди начин на који се саопштавају поверљиви подаци (усмено, писмено, и-мејлом, посредством других носача информација, итд.),
  • Дефиниши неовлашћену употребу поверљивих података,
  • Утврди како се правилно рукује поверљивим подацима,
  • Предвиди како се поверљиви подаци враћају власнику и како прималац поверљивих података доказује да је уредно вратио или уништио све поверљиве податке, укључујући и копије тих податак
  • Дефиниши трајање обавезе чувања поверљивости, водећи рачуна да то свакако не би требало да буде трајног карактера за све категорије поверљивих података,
  • Предвиди санкције за кршење обавеза поверљивости, као што је уговорна казна коју ћеш наплатити од друге стране у случају да повреди обавезу чувања поверљивост, и
  • Дефиниши ситуације када се не сматра да је друга страна неовлашћено користила или откривала поверљиве податке (у пракси, то може бити ситуација када је друга страна дужна да их открије у складу са законом или по наредби надлежног државног органа).

САВЕТ: Бројни модели уговора о поверљивости доступни су ти на интернету и можеш их користити, али уз одређена прилагођавања конкретним потребама твог бизниса. Препорука је да увек консултујеш правног саветника који ће ти помоћи да на најбољи начин формулишеш заштиту пословне тајне.