Калкулатор паушалног пореза

Куповна опција (Call option)

Постојање куповне опције у уговору чланова омогућава члану (углавном већинском члану, али није правило) да у одређеном тренутку и под одређеним условима (који се прецизно уређују уговором чланова) купи уделе преосталих чланова. Код оваквих опција углавном се предвиђа формула по којој се обрачунава купопродајна цена удела. Ако се испуне прописани услови и члан упути понуду осталим члановима за куповину њихових удела, остали чланови имају обавезу да продају своје уделе.