Калкулатор паушалног пореза

Право потрошача на подношење рекламације

Уколико потрошач није задовољан испорученом робом – нпр. испоручена му је неодговарајућа роба (испоручена му је пластична амбалажа различита од оног што је тражио), или му је погрешно обрачуната цена, он може да изјави рекламацију, као и да захтева од тебе да отклониш несаобразност, без накнаде, оправком или заменом или да смањиш цену.

Рекламација може да се изјави усмено у твојим пословним просторијама или на другом месту које је одређено за пријем рекламација, али и телефоном, писаним, електронским путем, уз доставу рачуна на увид или другог доказа о пруженој услузи.

Лице коме је из твог објекта за произодњу пластичне амбалаже достављена пластична амбалажа чијим квалитетом није задовољан, или сматра да му је погрешно обрачуната цена у рачуну – као послодавац ћеш имати законску обавезу да отклониш несаобразност оправком или заменом, без могућности додатне наплате, или да смањиш цену.