Калкулатор паушалног пореза

Накнада трошкова

Да ли постоји обавеза послодавца да надокнади трошкове превоза?

  • Имајући у виду да у овом случају нема трошкова доласка и одласка са посла, послодавац нема обавезу да рефундира трошкове превоза. Међутим, у случају да запослени дође на место где ти изводиш радове да обави било који посао (нпр. присуствује интерној организацији рада и сл.), послодавац је дужан да запосленом надокнади трошкове карата за јавни превоз за сваки дан када је запослени био присутан на радном месту.

Да ли је послодавац дужан да надокнади трошкове оброка?

  • Да, као послодавац си дужан да надокнадиш трошкове исхране, у висини утврђеној општим актом (колективним уговором или правилником о раду) или уговором о раду.

Већ имам закључен уговор о раду са запосленим, али смо се договорили да убудуће ради ван пословних просторија – да ли је потребно да закључим анекс уговора о раду како бих регулисао наш однос?

  • Због специфичности уговора о раду ван просторија послодавца, потребно је да закључиш анекс уговора о раду у коме ће детаљније бити регулисан овај начин рада.