Калкулатор паушалног пореза

Шта треба да знаш о условима везаним за забрану пушења у угоститељском објекту?

Потребно је да се упознаш са различитим условима који у твом угоститељском објекту требају да буду испуњени у зависности од врсте угоститељског објекта. Наиме, само у посебно одређеним смештајним јединицама, односно собама пушење је дозвољено, само уколико:

  • Ако су документом тачно одређене собе (спрат и број собе) у којима је пушење дозвољено,

  • Ако госту приликом издавања собе понудиш да изабере собу у којој је пушење дозвољено или собу у којој пушење није дозвољено,

  • Уколико на улазним вратима собе истакнеш знак да је у тој соби пушење дозвољено, односно да није дозвољено,

  • Уколико соба има плафон и ако је, осим што има врата и прозоре, потпуно затворена са свих страна тврдим зидовима од пода до плафона,

  • Уколико поседујеш вентилациони систем у соби у којој је пушење дозвољено, а из тог вентилационог система ваздух не допире у друге просторије у којима пушење није дозвољено,

  • Уколико између собе у којој је пушење дозвољено и оне у којој је забрањено постоје врата која се механички затварају.

На део твог угоститељског објекта за смештај у коме се служи и конзумира храна или пиће важе следећи услови:

  • Уколико је укупна употребна површина објекта већа од 80м2 и уколико се ради о објекту који није у саставу другог простора у коме је пушење забрањено, а одговорно лице није забранило пушење у свим просторијама, оно је дужно је да одреди као простор у коме је пушење забрањено најмање 50% простора, односно столова, пултова, шанкова и других површина на којима се служи храна или пиће и који су груписани у визуелну целину, а уколико се ради о простору површине до 80м2, одговорно лице може да се определи тај простор у целости одреди као простор у коме је пушење забрањено или као простор у коме је пушење дозвољено и да на улазним вратима истакне одговарајући знак у складу са овим законом.

  • Ако се простор угоститељског објекта не може равномерно расподелити на простор у коме је пушење забрањено и простор у коме је пушење дозвољено, одговорно лице у угоститељском објекту дужно је да већи део простора, односно столова, пултова, шанкова и других површина на којима се служи храна или пиће и који су груписани у визуелну целину, одреди као простор у коме је пушење забрањено, с тим што тај простор мора бити поред улаза у угоститељски објекат.

  • Одговорно лице за угоститељски објекат дужно је да у сваком простору, односно на столу, шанку и другој површини на којој се служи храна или пиће истакне знак забране пушења, односно знак да је пушење дозвољено.

  • Могућност одређивања посебне просторије намењене исључиво за пушење – у њој не може да се служи и конзумира храна или пиће, односно не сме да се обавља било каква делатност.

Изнад врата или уз врата просторије за пушење мора да постоји ознака: "Просторија за пушење", као и број лица која у исто време могу бити у просторији за пушење, у зависности од капацитета вентилационог система за пречишћавање ваздуха.

Просторија за пушење мора бити затворена просторија у целини и са клизним вратима која се морају самостално затварати, с тим да се затворени прозори и врата сматрају као део зида те просторије.

Просторија за пушење мора бити опремљена вентилационим системом који је саставни део просторије за пушење која је физички одвојена од другог вентилационог система, с тим да ваздух с дуванским димом из просторије за пушење не сме да прелази у друге затворене просторије које се налазе у том затвореном простору.

Важно је да знаш да ваздух из просторије за пушење не сме да се рециклира, него мора путем вентилационог система бити изведен у отворени простор.