Калкулатор паушалног пореза

Обавеза плаћања еко таксе

Еко такса је накнада која се плаћа за заштиту и унапређивање животне средине. Износ еко таксе зависи од степена утицаја твог пословања на животну средину и категоризације твог бизниса према рачуноводственим правилима. С обзиром на то да се пословање у области угоститељства сматра делатношћу са малим утицајем на животну средину, имаћеш обавезу плаћања следеће накнаде:

 1. 500.000,00 динара уколико се твој бизнис квалификује као велико правно лице;

  Велика правна лица су друштва са ограниченом одговорношћу и предузетници која испуњавају најмање два од следећих услова:

  • више од 250 запослених;

  • пословни приход виши од 40.000.000 евра у динарској противредности;

  • вредност укупне активе на датум биланса прелази 20.000.000 евра у динарској противвредности.

 1. 125.000,00 динара уколико се твој бизнис квалификује као средње правно лице;

  У средња правна лица спадају друштва са ограниченом одговорношћу и предузетници који испуњавају најмање два од следећих критеријума:

  • просечан број запослених 50-250;

  • пословни приход 8.000.000-40.000.000 евра у динарској противвредности;

  • вредност укупне активе на датум биланса 4.000.000-20.000.000 евра у динарској противвредности.

 1. 50.000 динара уколико се твој бизнис квалификује као мало правно лице;

  У мала правна лица спадају друштва са ограниченом одговорношћу и предузетници који испуњавају најмање два од следећих критеријума:

  • просечан број запослених 10-50;

  • пословни приход 700.000-8.000.000 евра у динарској противвредности;

  • вредност укупне активе на датум биланса 350.000-4.000.000 евра у динарској противвредности.

 1. 5.000,00 динара уколико се твој бизнис квалификује као микро правно лице.

  У микро правна лица спадају друштва са ограниченом одговорношћу и предузетници који испуњавају најмање два од следећих критеријума:

  • просечан број запослених до 10;

  • пословни приход до 700.000 евра у динарској противвредности;

  • вредност укупне активе на датум биланса до 350.000 евра у динарској противвредности.

Пријаву за еко таксу можеш поднети и електронским путем на адреси –  . Уколико желиш да поднесеш пријаву за еко таксу у папирној форми, треба да попуниш образац и поднесеш је надлежној локалној самоуправи према твом седишту. Пријава се подноси до 31.7. сваке године за претходну годину.

Обавеза плаћања еко таксе настаје од тренутка достављања решења локалне самоуправе и одређује се на годишњем нивоу, с тим да износ који плаћаш не може бити виши од 0,4% прихода које је твој бизнис остварио у претходној години.