Калкулатор паушалног пореза

Како да окончаш ликвидацију?

Усвајање одлуке о довршавању ликвидације

Веома је важно напоменути да можеш да окончаш ликвидацију само ако су правноснажно окончани сви поступци који за правну последицу могу имати било какву обавезу друштва и измирења свих тих обавеза.

Уколико је то случај, скупштина друштва треба да усвоји сва документа које је припремио ликвидациони управник, наведена на  и то одлуком о окончању ликвидације. Одлука о окончању ликвидације се доноси на исти начин, односно истом већином како је иницијално донета одука о ликвидацији-   , и она представља основ за брисање друштва из регистра привредних субјеката.

Поред тога, најкасније у року од 60 дана од дана окончања поступка ликвидације, мораш да поднесеш пореску пријаву и порески биланс за друштво, са стањем на дан окончања поступка ликвидације, у чему ће ти помоћи рачуновођа.