Калкулатор паушалног пореза

Пореска олакшица за запошљавање нових лица

Имаш могућност да се ослободиш плаћања 70% обрачунатог и обустављеног пореза из зараде новозапосленог лица за зараду исплаћену закључно са 31. децембром 2024. године уколико запослени испуњавају следеће услове:

  • нису били пријављени на обавезно социјално осигурање нити као запослени нити као предузетници или оснивачи привредног друштва у периоду од 1. јануара 2019. године до 28. фебруара 2022. године;

  • ово лице је стекло статус осигураника обавезног социјалног осигурања или као запослени или као предузетник или као оснивач привредног друштва који се у њему запослио у периоду од 1. марта 2022. године до 31. децембра 2022. године; и

  • плата запосленог премашује износ од 76.500 динара.

Ова олакшица може се комбиновати само са истом олакшицом за ослобођење плаћања 70% доприноса за обавезно социјално осигурање. Ако као послодавац користиш неки подстицај за запошљавање, укључујући подстицаје Националне службе за запошљавање  , нећеш моћи да користиш ову олакшицу.