Калкулатор паушалног пореза

Дневни извештај о пријему робе на комисиону продају

Како си се већ претходно упознао, сва потребна документација за евиденцију промета се води на посебним обрасцима. За дневни извештај о пријему робе на комисиону продају од комитената физичких лица прописан је образац КРИ, који можеш да пронађеш на следећем  , док за детаљан опис и појашњење његове садржине, иди на следећи  .