Калкулатор паушалног пореза

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Усвајање овог правилника је додатна обавеза предвиђена Законом о безбедности и заштити здравља на раду. Дакле, осим усвајања овог правилника, имаш обавезу да испуниш све услове за омогућавање запосленом да ради за тебе без ризика за његово здравље. ( за више информација).

У овом правилнику треба да одредиш своје обавезе које имаш као послодавац у вези са обезбеђивањем безбедних услова за рад, обавеза које имају запослени, које превентивне мере предузимаш да би обезбедио услове за сигуран рад, обавезе и одговорности које има лице одговорно за безбедност и здравље на раду и које имају надређена лица у различитим секторима у твојој организацији и начину на који испуњаваш своје обавезе из ове области. Као и за испуњење других обавеза предвиђених овим законом, имаш могућност да за припрему овог правилника ангажујеш лиценцирану агенцију која се бави пословима безбедности и здравља на раду.