Калкулатор паушалног пореза

Прописи о поступку унутрашњег узбуњивања

Уз обавезе у вези са унутрашњим узбуњивањем које имаш као и сваки други послодавац ( до релевантног објашњења), уколико имаш више од 10 запослених треба да усвојиш и посебан правилник у овој области. Овим правилником треба да регулишеш:

  • ситуације у којима не смеш да ускратиш запосленом права или га ставиш у неповољнији положај само зато што је открио неку информацију која представља узбуњивање;

  • заштита узбуњивача;

  • забрану злоупотребе поступка узбуњивања;

  • како покренути процедуру интерног узбуњивања;

  • садржај информације коју узбуњивач треба да саопшти;

  • обавезе лица које си овластио да спроводи овај поступак;

  • начин на који ћеш да поступиш са информацијом коју је запослени саопштио;

  • начин на који ћеш обавештавати узбуњивача о радњама које си предузео на основу информације која ти је саопштена; и

  • начин окончања поступка и припреме извештаја о спроведеним поступцима.