Калкулатор паушалног пореза

Оснивање друштва са ограниченом одговорношћу у којем је оснивач запослен и/или запошљава друга лица

У овом случају прво треба да препознаш која се од следећих ситуација односи на тебе:

  • запослен сам у друштву у својству директора;
  • запослен сам у свом друштву и ангажовао сам друго лице као директора по основу уговора о раду;
  • запослен сам у свом друштву и ангажовао сам друго лице као директора без заснивања радног односа (више о обавезама плаћања пореза и доприноса на следећем  );
  • имам заснован радни однос са још лица, али немам више од 10 запослених;
  • имам заснован радни однос са још лица и имам више од 10 запослених.

Оно што треба да имаш у виду је да имаш обавезу да плаћаш порезе и доприносе за све запослене, укључујући и себе.

Поред тога, твоје друштво са ограниченом одговорношћу плаћа порез на добит од 15%, као и порез на приходе од капитала од 15% при исплати дивиденде оснивачу који је физичко лице, а који се плаћа по одбитку.