Калкулатор паушалног пореза

Продајни подстицаји

Свакако једно од важнијих питања које је потребно да уредиш приликом организовања свог пословања и дефинисања одговарајуће бизнис стратегије, тиче се продајних подстицаја – могућности да понудиш робу или услугу под повољнијим условима у односу на редовне. Могућности кориштења ових подстицаја можеш да уредиш на различите начине – снижењем цена, посебним условима продаје, испоруке, уз пратеће поклоне, програме лојалности или неке друге видове погодности.

Приликом понуде продајних подстицаја, води рачуна да наведеш све обавезне елементе: врсту подстицаја, да јасно одредиш робу или услугу на коју се подстицај односи, период у ком подстицај важи, уз назнаку датума почетка и истека подстицаја (уколико се ради о распродаји, уз обавезно истицање назнаке „док трају залихе“).

Продајни подстицај је могуће понудити и за робу којој је смањена употребна вредност – робу са грешком, оштећену робу или робу пред истеком рока трајања, уз обавезно истицање разлога продајног подстицаја.