Калкулатор паушалног пореза

Захтеви за процес производње пластичне амбалаже

Уколико се бавиш производњом пластичне амбалаже, мораш да се постараш да иста буде произведена са што мањом тежином и запремином материјала садржаних у њој, али и да се постараш да се при томе сачува безбедност, здравствена исправност и функционалност амбалаже, као и да буде очуван ниво прихватљивости упакованог производа од стране потрошача

Да би одредио колико треба да умањиш материјал који користиш за производњу амбалаже, дужан си да кроз одговарајуће тестове идентификујеш критично подручје, односно подручје испод ког није могуће даље умањење материјала. Уколико то не урадиш, амбалажа неће бити у складу са основним захтевима, те ће бити неопходно да истражиш могућност (даљег) умањења материјала.