Калкулатор паушалног пореза

Обавезна примена HACCP система

Сходно важећим прописима сви субјекти у пословању храном су дужни да обезбеде да су у свим фазама производње, прераде и промета хране које су под њиховом контролом, испуњени услови у вези са хигијеном хране.

Запослени који у твом објекту за производњу хране долазе у додир са храном морају имати основна знања о хигијени хране и морају да имају и носе адекватну радну одећу и обућу. Стога, обавезна је примена HACCP система који представља систем безбедности хране који се заснива на анализи и контроли потенцијалних опасности којима су изложене сировине, могућих опасности при руковању, производњи, дистрибуцији и конзумирању крајњег производа. Дакле, твоје пословање у свим фазама производње, прераде и промета хране, мора бити усклађено и у складу са принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности и критичких контролних тачака.

Како би разумео сврху HACCP система, потребно је да знаш да исти подразумева пре свега анализу ризика односно идентификацију опасности које могу настати у свакој фази производње хране и процену њихове штетности за људско здравље. У случају идентификације таквих опасности, примењују се поступци у производњи којима се може спречити или елиминисати ризик по сигурност хране или се пак његов утицај свести на прихватљив ниво.

Више информација о HACCP систему можеш пронаћи на следећем