Калкулатор паушалног пореза

Да ли постоји одговорност чланова друштва после брисања?

Како би се обезбедило да повериоца не буду оштећени, чланови друштва одговарају солидарно за обавезе друштва у ликвидацији и након брисања из регистра привредних субјеката. Дакле, овде се не ради о одговорности јер су чланови нешто скривили. У сваком случају, чланови не одговарају својом личном имовином већ до висине примљеног износа из ликвидационог остатка. Повериоци могу да покрену поступак против чланова у року од три године од дана брисања друштва из регистра.