Калкулатор паушалног пореза

Које све услове треба да испуњава твој салон?

Када си коначно пронашао/ла одговарајућу локацију за твој фризерски салон или салон лепоте, важно је да знаш и које све услове твој простор мора да испуњава. Твој простор мора да испуњава посебне санитарне услове имајући у виду да ћеш у њему пружати услуге неге и улепшавања лица, фризерске услуге, маникирске, педикирске, козметичке, услуге соларијума и слично.

Просторије у твом фризерском или козметичком салону у којима ћеш пружати различите услуге, морају бити функционално повезане и подељене на посебне просторне целине. Такође, важно је да знаш да, уколико планираш да свој фризерски салон или салон лепоте отвориш у свом или изнајмљеном стану, просторије у којима планираш да пружаш услуге не могу бити повезане са просторијама које се користе за становање и обављање друге делатности. Такође, иако може деловати да уређење твог салона у потпуности зависи од твојих избора, важно је да знаш да је посебним правилником прописан изглед који мора да задовољава твој салон, укључујући и боју и изглед зидова. Тако, зидови па и преградни зидови и таванице морају бити од чврстог материјала, равни и глатких површина, без икаквих оштећења. Са друге стране, ове површине морају бити беле или неке друге светле боје. Додатно, постоји низ услова који се односе и на изглед и карактеристике подова у твом салону. Тако, подови морају бити од чврстог и водонепропусног материјала, равни и погодни за правилно хигијенско одржавање (чишћење, прање и дезинфекцију) и не смеју бити клизави.

У зависности од врсте услуге коју ћеш пружати у свом салону, температура ваздуха коју мораш да одржаваш је од 18 до 25 °C. 

Твој салон у ком ћеш пружати услуге би требало да има радну просторију и издвојен простор са чекаоницу са столицама и вешалицом у ком делу ћеш моћи да примиш своје клијенте. Такође, у свом простору мораш имати и помоћну просторију или издвојен простор уколико је твоја радна просторија мања од 14 м² односно уколико има два места за пружање услуга. Ова помоћна просторија односно издвојен простор ће ти служити за смештај употребљеног рубља, прљаве радне одеће, одлагање прибора и средстава за одржавање хигијене просторија и по потреби, смештај машине за прање и сушење рубља. Такође, у свом објекту треба да имаш и просторију или издвојен простор у радној просторији за држање чистог рубља као и предмета опште употребе који се користе при пружању услуга.

Води рачуна и да у свом објекту мораш имати санитарни чвор са предпростором као и мањи расхладни уређај за чување козметичких препарата. У оквиру свог салона треба да складиштиш једнократни потрошни материјал за заштиту уређаја (као што су нпр. убруси, остаци од фарбе), опреме и намештаја као и стерилизатор.

Уколико у свом објекту желиш да пружаш више различитих хигијенских услуга (фризерске, маникирске, педикирске, козметичке, услуге масаже, соларијума, пирсинга, тетоваже и сличне услуге). Додатно, на пример, уколико у свом салону желиш да пружаш фризерске услуге и услуге масаже, како се не ради о сродним услугама, просторије у којима пружаш услуге морају бити физички одвојене у посебне просторне и функционалне целине.

Изузетно, уколико планираш да у свом салону пружаш сродне услуге, на пример маникир и педикир, просторије у којима се пружају те услуге морају бити одвојене и параванима који морају бити у светлим бојама и у чистом стању.

Битно је да знаш да и површина радне просторије у којој пружаш услуге зависи од броја радних места као и од врсте и броја услуга које се у тој просторији пружају. Имај у виду да најмања површина радне просторије са једним местом за пружање услуга износи по 8м² за фризерске, маникирске и педикирске услуге и по 10м² за козметичке, услуге масаже или соларијума. За свако ново место најмања површина радне просторије увећава се за 2,5м² по столици, односно 4м² по лежају.