Калкулатор паушалног пореза

Стално настањење

Основ који је такође подобан за стицање дозволе за рад је и стално настањење. Дозвола за рад, која се добија на основу сталног настањења је лична и није везана за конкретног послодавца и одређено радно место код истог, већ је генерална и омогућава странцу слободан приступ тржишту рада, као и домаћим држављанима.

Захтев за одобрење сталног настањења подноси странац лично надлежној Управи за странце у зависности од адресе места становања/боравишта странца.

Странац има право да након пет година непрекидно одобреног привременог боравка у Србији поднесе захтев за стално настањење, а у тренутку подношења захтева за одобрење сталног настањења странац мора имати одобрен привремени боравак по неком од основа прописаних за одобрење привременог боравка.

Непрекидним боравком сматра се ефективни боравак странца на територији Републике Србије, са могућношћу вишекратног одсуства из Републике Србије до десет месеци или једнократног одсуства до шест месеци, у периоду од пет година.