Калкулатор паушалног пореза

Накнада трошкова

Да ли постоји обавеза послодавца да надокнади трошкове превоза?

  • Имајући у виду да у овом случају нема трошкова доласка и одласка са посла, послодавац нема обавезу да рефундира трошкове превоза. Међутим, у случају да запослени дође у просторије послодавца да обави било који посао (нпр. присуствује састанку и сл.), послодавац је дужан да запосленом надокнади трошкове карата за јавни превоз за сваки дан када је запослени био присутан у канцеларији.

Ко ће сносити трошкове приступа интернету и потрошње електричне енергије?

  • Трошкове рада од куће (приступ интернету, потрошњу електричне енергије и сл.) сноси послодавац, а њихова висина и начин надокнаде треба да буде регулисан уговором о раду (иако минимални износ није предвиђен законом).
  • Према званичном мишљењу Министарства финансија од 12. новембра 2013. године, ови трошкови се опорезују по стопи од 10% (порез на доходак физичких лица) и тај порез плаћа послодавац.

Да ли је послодавац дужан да надокнади трошкове оброка?

  • Да, као послодавац јеси дужан да надокнадиш трошкове исхране, у висини утврђеној општим актом (Колективним уговором или Правилником о раду) или уговором о раду.

Већ имам закључен уговор о раду са запосленим, али смо се договорили да убудуће ради ван пословних просторија – да ли је потребно да закључим анекс уговора о раду како бих регулисао наш однос?

  • Због специфичности уговора о раду ван просторија послодавца, потребно је да закључиш анекс уговора о раду у коме ће детаљније бити регулисан овај начин рада.