Калкулатор паушалног пореза

Како да регулишеш сопствени статус у друштву?

Осим регулисања односа са запосленима у наставку можеш да пронађеш све модалитете начина на који можеш да уредиш свој положај у својству оснивача друштва са ограниченом одговорношћу.

Опција 1: Основао сам своје друштво али нисам регистрован као директор, немам уговор о раду са својим друштвом нити радим у свом друштву по другом основу

Порези и доприноси: Не постоји обавеза плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање.

Опција 2: Основао сам своје друштво и запослен сам у њему

Друштво има обавезу да плаћа порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање као и за било ког другог запосленог.

Опција 3: Основао сам своје друштво и регистровао сам се као директор, на основу закљученог уговора о међусобним правима и обавезама директора

Друштво има обавезу да плаћа порезе и доприносе, и то:

  • порез на износ надокнаде који директор добија по том основу, умањен за 20%;
  • доприносе за обавезно пензијско и инвалидско осигурање у износу од 25% на исту основицу;
  • доприносе за обавезно здравствено осигурање у износу од 10,3%, под условом да директор није већ здравствено осигуран по другом основу.

Опција 4: Основао сам своје друштво и регистровао сам се као директор, на основу закљученог уговора о допунском раду

Друштво има обавезу да плаћа порезе и доприносе, и то:

  • порез на износ накнаде коју директор добија по том основу, смањен за 20%;
  • доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање у износу од 25% на исту основицу.