Калкулатор паушалног пореза

Да ли могу да емитујем и организујем музичке догађаје у свом ресторану или кафићу?

Можеш помислити да не постоје никакви посебни услови и обавезе у погледу емитовања музике и организовања музичких догађаја у твом ресторану или кафићу. Ипак, постоји низ обавеза које је потребно да знаш како би твоје пословање у потпуности било усклађено са важећим регулативама. 

Свака јединица локалне самоуправе доноси одлуку о радном времену угоститељских објеката на својој територији, која између осталог предвиђа и правила у погледу емитпвања музике. Ова одлука се објављује у Службеном гласнику и важно је да се упознаш са садржином исте.

У наставку су информације које се односе на ограничења у погледу временског периода емитовања музике угоститељских објеката на територији града Београда.

Пре свега, важно је да знаш да рад твог угоститељског објекта мораш да организујеш тако да се не узнемиравају грађани који станују или раде у суседству. Ово је нарочито важно када се твој ресторан или кафић налази у стамбеној згради. 

Узнемиравање грађана пре свега подразумева ометање емитовањем буке извођењем музичких програма, коришћењем музичких инструмената и других звучних уређаја, али и свако друго узнемиравање механичким изворима буке, виком, емитовањем испарења, надражујућих мириса и слично.

Узнемиравање грађана који живе и раде у суседству представља прекршај за који је прописана новчана казна од 150.000,00 динара за правно лице, 25.000,00 динара за одговорно лице у правном лицу, односно 75.000,00 динара за предузетника. 

У циљу очувања и неговања добрих односа са комшијама твог ресторана или кафића, важно је да се придржаваш одлуке по којој угоститељски објекти који се налазе у стамбеним зградама могу емитовати музику или приређивати музички програм, и то најдуже до 23,00 сата, а петком и суботом до 24,00 сата.

Уколико твој ресторан или кафић имају башту или терасу емитовање музике је дозвољено петком и суботом до 23,00 сата а осталим данима до 22,00 сата. Међутим, уколико се твој ресторан налази у Скадарској улици или има улаз из Скадарске улице и којима је регистровано седиште, односно огранак у Скадарској улици, можеш емитовати само акустичну музику али твој ресторан може радити сваког дана од 00,00 сати до 24,00 сата, и у том периоду емитовати и музику. Такође, изузетак од прописаног правила у погледу емитовања музике у баштама и терасама, постоји и када се твој угоститељски објекат налази на водном земљишту, односно у приобалном земљишту на водотоцима првог реда и Савском језеру. У овом случају твој угоститељски објекат може емитовати музику у складу са почетком и завршетком радног времена које је одређено за угоститељски објекат.

У случају да се твој угоститељски објекат налази у улицама Цетињској, Зетској, а налазе се 150 метара ваздушном линијом од најближе стамбене, стамбено пословне зграде, радно време твог угоститељског објекта радним данима и недељом може бити од 06,00 сати до 24,00 сата, а петком и суботом од 06,00 сати до 01,00 сат после поноћи.

У случају да се твој угоститељски објекат налази на железничкој, аутобуској станици, аеродрому или трговинским центрима, радно време се одређује у складу са њиховим радним временом.

Уколико ћеш услуге да пружаш за неке посебне догађаје ван угоститељског објекта (нпр. изложбе, манифестације и др.), радно време се одређује актом надлежне организационе јединице управе градске општине, односно Градске управе града Београда.

У случајевима који су оправдани, када се очекује повећан прилив посетиоца у Београду, надлежна организациона јединица Градске управе града Београда, може својим актима да одреди и другачији распоред радног времена за угоститељске објекте.

Још једна од твојих обавеза које се односе на заштиту од буке у животној средини и околини твог угоститељког објекта се односи на предузимање мера за заштиту од буке које утврђује јединица локалне самоуправе на територији где се налази твој угоститељски објекат. Јединица локалне самоуправе врши акустично зонирање, односно одређује тихе зоне, те уређује мере и услове звучне заштите и коришћења извора буке у стамбеним и стамбено пословним објектима. Стога, уколико се у твом угоститељском објекту емитује музика, дужан си да обезбедиш прописане услове и мере звучне заштите.

Такође, као власник или корисник угоститељског објекта (као правно лице) који је извор буке у обавези си да, пре емитовања икакве музике, односно буке, обезбедиш прво мерење буке на локацији, прибавиш извештај о мерењу буке од овлашћене стручне организације, (попут Института Ватригас   или   у Новом Саду),  у ком случају ћеш имати и трошак тог мерења, и по потреби спроведеш мере звучне заштите. Исту обавезу имаш и у случају да вршиш реконструкцију објекта или замену техничких капацитета којима се мењају услови емисије буке.