Калкулатор паушалног пореза

Производња пластичне амбалаже

Уколико производиш пластичну амбалажу, треба да знаш да исту можеш да ставиш у промет тек уколико су испуњени захтеви и стандарди који су најпре везани са одрживошћу и заштитом животне средине.

Основни захтеви се односе на производњу амбалаже, њен састав, поновну употребу и поновно искоришћавање, а како би исте испунио, процес производње треба да ускладиш са српским стандардима које утврђује надлежни министар. Више информација о српским стандардима који се односе на основне захтеве које амбалажа мора да испуњава можеш пронаћи на следећем линку  .

Уколико пластична амбалажа коју произведеш није у складу са српским стандардом, испуњавање основних захтева мораш доказати на други одговарајући начин као нпр. техничком спецификациома, техничком документацијом са извештајима о испитивању и сл.