Калкулатор паушалног пореза

Квалификовани рашод који сам имао у вези са развојем софтвера прелази износ прихода које сам остварио од уступања софтвера на коришћење?

Могуће је да нећеш одмах остварити добит од софтверског решења које си развио и да ће твоји рашоди у првом пореском периоду прелазити укупан износ квалификованих прихода које си остварио у свом пословању. Како се то одражава на твоју пореску обавезу?У том случају, приликом одређивања твоје пореске обавезе за период у којем је износ квалификованих рашода прешао износ квалификованих прихода, укупан приход који си остварио у том пореском периоду се умањује за износ квалификованих рашода до вредности нула. Уколико квалификовани рашоди прелазе износ нула, у том случају ће се у следећим пореским периодима висина твог прихода на основу ког се одређује пореска основица умањивати за износ квалификованих рашода који су прелазили вредност нула.