Калкулатор паушалног пореза

СИСТЕМ ПДВ–а – како да знаш када мораш да поднесеш захтев и да ли треба да се региструјеш?

Још једна врста пореза коју предузетник може или мора да плаћа јесте порез на додату вредност (ПДВ). Порез на додату вредност представља порез који се обрачунава и плаћа за свако пружање услуга или испоруку добара. Наиме, лимит за улазак у систем ПДВ-a је остварен дванаестомесечни приход већи од 8.000.000 динара.

Предузетник који је одабрао паушално опорезивање, а који оствари приход изнад 8.000.000 динара, дужан је да, најкасније до истека првог рока за предају периодичне пореске пријаве, поднесе евиденциону пријаву преко портала   Порескеј управе. Ако  порески органи открију да је предузетник који је одабрао паушално опорезивање остварио већи приход, а није се пријавио за улазак у систем ПДВ-а, Пореска управа подноси надлежном суду прекршајну пријаву.

Сви предузетници који први пут уђу у систем ПДВ постају месечни обвезници током прве две године пословања. Након истека две године, ако за годину дана остваре укупан промет виши од 50.000.000 динара и даље остају месечни обвезници. Међутим, ако им промет буде мањи, плаћају ПДВ квартално.

Предузетник који је стекао статус обвезника ПДВ-а, губи право на паушално опорезивање прихода од самосталне делатности.