Калкулатор паушалног пореза

Да ли је дозвољено пушење у просторијама где обављаш делатност производње производа од пластике и које обавезе имаш поводом тога?

У пракси се често јавља и питање забране пушења. У наставку следи преглед свих обавеза са којима треба да се упознаш како би обављао своју делатност у складу са законом.

Пушење је забрањено у сваком затвореном радном и јавном простору. Ипак, постоји могућност одређивања посебне просторије намењене искључиво за пушење. Просторија за пушење мора бити затворена просторија у целини и са клизним вратима која се морају самостално затварати, с тим да се затворени прозори и врата сматрају као део зида те просторије.

Просторија за пушење мора бити опремљена вентилационим системом који је саставни део просторије за пушење која је физички одвојена од другог вентилационог система, с тим да ваздух с дуванским димом из просторије за пушење не сме да прелази у друге затворене просторије које се налазе у том затвореном простору.

Изнад врата или уз врата просторије за пушење мора да постоји ознака: „Просторија за пушење“, као и број лица која у исто време могу бити у просторији за пушење, у зависности од капацитета вентилационог система за пречишћавање ваздуха.

Посебно имај у виду да није дозвољено пушење у простору где се врши производња или складиштење пластичне амбалаже, а како пластична амбалажа коју произведеш треба да обезбеди безбедност и здравствену исправност упакованог производа.